”Fagus”: Konkurs za prijem menadžera za marketing

Autor: Slaven Šubara / Datum: 30.05.2016. 10:05

”Fagus” d.0.0. Kotor Varoš raspisuje sljedeći konkurs

O G L A S   ZA  P O S A O

      Menadžer za marketing

Potreban broj izvršilaca:1 (jedan) izvršilac uz probni rad         

 

Opis poslova:

Menadžer planira, rukovodi,organizuje,koordinira i kontroliše sprovođenje poslovnih aktivnosti u skladu sa poslovnim politikama,poslovnim planovima i ciljevima poslovanja.

Menadžer za marketing obavlja niz promotivnih aktivnosti kako bi proizvod ili usluga imali dobar odjek u javnosti i svijesti potrošača.Osnovni cilj njegovog posla je postizanje dobrog imidža proizvoda ili usluga i postizanje porasta prodaje.On planira, usmjerava i koordinira marketing(cjenu,distribuciju i promociju proizvoda i usluga) Odgovoran je za istraživanje tržišta,dalji razvoj i promociju proizvoda,za osmišljavanje i realizaciju uspješnih marketinških kampanja.

 

Opšti uslovi za posao:

-          da je stariji od 18 (osamnaest ) godina;

-          da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

 

Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

-   najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

-   poznavanje više stranih jezika

-   pismenost digitalnog doba / odlično poznavanje rada na računaru;

-   vozačka dozvola “B” kategorije;

 

Osobine koje kandidati treba da posjeduju:

-   posvećenost krajnjem rezultatu;

-   razvijene pregovaračke sposobnosti;

-   dobar osjećaj za procjenu uslova na tržištu i potreba potrošača i klijenata;

-   odlične organizacione vještine;

-   sposobnost rada u timu i rukovođenja timskim radom;

-   sposobnost da delegira i motiviše ostale zaposlene;

-   kreativnost,energičnost i entuzijazam za osmišljavanje i realizaciju kampanja;

-   samopouzdanje prilikom predlaganja i procjene ideja.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uslova oglasa i biografiju ( CV) na adresu:

 

„FAGUS“D.O.O.Kotor Varoš

Cara Dušana bb,

78 220 Kotor Varoš

Kontakt telefon: 051/ 318 – 880 (Radmila Pešević)

ili na e-mail:info@fagusrs.biz

Oglas ostaje otvoren do popune.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje!

 

„FAGUS“D.O.O.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…