”Glas Kotor Varoša”: Načelnik Sakan i predstavnici Hilfswerk Austria potpisali sporazum o saradnji

Autor: Slaven Šubara / Datum: 11.04.2017. 20:17

Na osnovu ugovora o realizaciji projekta pod nazivom „Pružanje pomoći za održivost raseljenim licima i povratnicima i podrška UNHCR-u pri upravljanju podacima”, potpisanog između UNHCR-a i Hilfswerk Austria International, načelnik Kotor Varoša Zdenko Sakan i direktorica humanitarne međunarodne organizacije Hilfswerk Austria Suzana Jašarević potpisali su u Neumu sporazum o saradnji.

Predmet ovog sporazuma je regulisanje međusobnih odnosa i obaveza između potpisnika u implementaciji projekta koji se odnosi na opštinu Kotor Varoš, u okviru projekta „Pružanje pomoći za održivost raseljenim licima i povratnicima i podrška UNHCR-u pri upravljanju podacima”.

Donator projekta je UNHCR, a implementator Hilfswerk Austria International. Projekat će se direktno baviti problemima vezanim za opstanak najugroženijih interno raseljenih lica i manjinskih povratnika u Bosni i Hercegovini.

U opštini Kotor Varoš će se pored obezbjeđenja grantova za raseljena lica i povratnike sprovesti i dio aktivnosti u okviru izgradnje lokalnih kapaciteta, koje su predmet ovog ugovora. Te aktivnosti se odnose na izbor 10 korisnika za dodjelu grantova za mjere ekonomske održivosti prema unaprijed određenim kriterijima kao i učešće u procesu izrade tender dokumentacije, izbora najboljeg ponuđača, dodjela grantova i monitoring nakon dodjeljene pomoći.

Cilj projekta je osigurati održive ekonomske uslove za ugrožene porodice povratnika i raseljenih lica putem sveobuhvatnih akcija prilagođenih specifičnim potrebama svakog korisnika pojedinačno i šire zajednice.

U okviru projekta, planirani su grantovi za samozapošljavanje u okviru poljoprivrede, stočarstva, voćarstva, zanatstva.

Očekivani rezultati projekta su da se osiguraju održivi ekonomski uslovi i stvore uslovi za ostvarenje prihoda za 260 porodica povratnika i raseljenih lica u šest opšina/gradova i za 22 porodice u ostalim dijelovima BiH. Time će se ekonomski osnažiti minimalno 282 porodice putem dodjele grantova i samozapošljavanja.

Korisnici projekta su porodice povratnika i raseljenih lica – ranjive i socijalno ugrožene porodice sa teritorije opštine Kotor Varoš. Kriterijumi za izbor korisnika definisani su setom SOP (Standardne operativne procedure) dokumenata koji će se koristiti tokom cijelog procesa implementacije projekta. Izbor korisnika će vršiti radne grupe za izbor korisnika (RG i ORG) u opštini Kotor Varoš, čiji članovi će biti predstavnici svih ključnih učesnika u projektu.

Rok za implementaciju aktivnosti preuzetih ovim Sporazumom koje su vezane za odabir korisnika i isporuku grantova je 30. septembar 2017. godine.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…