Jačanje kapaciteta mjesnih zajednica

Autor: Slaven Šubara / Datum: 29.09.2016. 08:37

„Određivanje vizije mjesnih zajednica u BiH“, bila je tema sastanka koji je održan u skupštinskoj sali u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“.

Projekt predstavlja zajedničku inicijativu vlada Švajcarske i Švedske, a implementira ga Razvojni program Ujedninjenih nacija (UNDP) u BIH.

U opštini Kotor Varoš ovim projektom su obuhvaćene mjesne zajednice Kotor Varoš, Zabrđe, Vrbanjci, Obodnik, Maslovare i Grabovica.

Predstavnici opštine Kotor Varoš, mjesnih zajednica i nevladinog sektora zajedno sa predstavnicima UNDP-a radili su na pronalaženju modela koji će omogućiti kvalitetniji život svim građanima.

Stručna saradnica za lokalnu samoupravu UNDP-a Mersiha Ćurčić je naglasila da je sastanak održan sa ciljem da predstavnici mjesnih zajednica, organizacija civilnog društva, privrednog sektora i lokalnih medija iznesu svoje stavove u pogledu razvoja mjesnih zajednica u Republici Srpskoj.

„Na osnovu prikupljenih informacija uradićemo analizu koja će objediniti kvantitativne i kvalitativne pokazatelje kako bi se pokušao promijeniti trenutni regulatorni okvir mjesnih zajednica u BiH. Opština Kotor Varoš podržava sve aktivnosti koje su predviđene projektom (opremanje prostorija za buduće mjesne zajednice, učešće na forumima u organizaciji predsjednika mjesnih zajednica, izgradnja kapaciteta..)“, rekla je Ćurčićeva uz napomenu da je implementacija projekta počela u julu prošle godine i prva faza traje četiri godine.

U UNDP-u su zadovoljni dosadašnjom implementacijom projekta i učešćem predstavnika mjesnih zajednica.

„Nakon dva održana foruma i nekolicine treninga za obuku završen je poziv za dodjelu sredstava za prioritetne projekte, čija će realizacija početi u oktobru mjesecu. Trenutno je otvoren poziv za nevladine organizacije od kojih se očekuju teme predložene na forumima“, rekla je Diana Šilić, projektni službenik na projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…