Javni poziv za subvenciju poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

Autor: Slaven Šubara / Datum: 28.10.2016. 15:37

Načelnik opštine Kotor Varoš raspisao je javni poziv za subvenciju poljoprivredne proizvodnje na području opštine Kotor Varoš u 2016. godini. Predmet poziva su podsticaji za organizovan uzgoj (sa redovnim otkupom) povrtarskih kultura i za pčelarsku proizvodnju (proširenje i unapređenje proizvodnje).

Na osnovu Pravilnika o raspodjeli sredstava za subvenciju polјoprivredne proizvodnje, broj:06/7-33-5 /16, od 22.03..2016. godine, i člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 46. Statuta opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš" broj: 3/14), načelnik Opštine Kotor Varoš raspisuje:

JAVNI POZIV za subvenciju polјoprivredne proizvodnje na području opštine Kotor Varoš u 2016. godini

1.PREDMET POZIVA a. Podsticaji za organizovan uzgoj (sa redovnim otkupom) povrtarskih kultura; - Sufinansiranje proizvodnje; b. Podsticaji za pčelarsku proizvodnju–proširenje i unapređenje proizvodnje - Subvenciju za kupovinu repromaterijala u pčelarskoj proizvodnji.

2. Uslovi za učešće na Javnom pozivu -da se polјoprivredna proizvodnja, za koju se dodjelјuje subvencija, nalazi isklјučivo na području opštine Kotor Varoš -da je podnosilac zahtjeva za subvenciju polјoprivredne proizvodnje vlasnik ili ima ugovor o zakupu zemlјišta -da je polјoprivredni proizvođač sa mjestom prebivališta u opštini Kotor Varoš -popunjen obrazac zahtjeva -kopija CIPS-ove lične karte -kopija tekućeg računa -da je Udruženje registrovano na teritoriji opštine Kotor Varoš;

3.Posebni uslovi za dodjelu subvencija su; a. Za organizovani otkup: - Kopije otkupnih blokova sa količinama otkuplјenog povrća I (prve) klase b. Za pčelarsku proizvodnju: - Fiskalni račun o kupovini repromaterijala satnih osnova,ramova i pogača, minimalno 1000 komada po stavci; - Rješenje o registraciji Udruženja (za polјoprivredna Udruženja koja konkurišu);

3.ROKOVI ZA PODNOŠENјE PRIJAVA NA JAVNI POZIV Rok za prijavu na Javni poziv je 30 dana od dana objvlјivanja

4.OCJENA PRIJAVE Ocjenu prijava izvršiće Komisija, koja će utvrditi listu kandidata koji ispinjavaju sve navedene uslove, a obilaskom terena će se utvrditi opravdanost zahtjeva.Svi kandidati kojim po ovom Javnom pozivu budu dodijelјena finansijska sredstva, dobiće Odluku načelnika opštine o visini subvencije za ostvarenu proizvodnju.

5.MJESTO I NAČIN PODNOŠENјA ZAHTJEVA Popunjena prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se lično ili putem pošte na adresu: Odjelјenju za privredu i društvene djelatnosti, opština Kotor Varoš,ulica Cara Dušana bb, 78220 Kotor Varoš.

6.OSTALE ODREDBE Obrasci za prijavu na Javni poziv mogu se dobiti u Polјoprivredno savjetodavnoj službi opštine ili na web stranici opštine Kotor Varoš. Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Polјoprivredno savjetodavnoj službi opštine Kotor Varoš ili na telefon 051/783-292. Javni poziv biće objavlјen na web stranici opštine Kotor Varoš, www.opstinakotorvaros.com, sredstvima Javnog informisanja, oglasnoj ploči opštine Kotor Varoš i svim mjesnim uredima. Kotor Varoš, 19.10.2016. godine

Načelnik opštine Dalibor Vučanović

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…