Javni pozivi za subvenciju poljoprivredne proizvodnje

Autor: Slaven Šubara / Datum: 22.09.2017. 16:09

Na osnovu Pravilnika o raspodjeli sredstava za subvenciju poljoprivredne proizvodnje, broj: 06/7-33-8 /17, od 12.07..2017. godine, i člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16) i člana 46. Statuta opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš” broj: 3/14), načelnik opštine Kotor Varoš raspisuje: JAVNI POZIV za subvenciju poljoprivredne proizvodnje na području opštine Kotor Varoš u 2017. godini

1.PREDMET POZIVA
a. Podsticaji za organizovani otkup voća
-Subvencija za predate količine voća otkupljivačima.
b. Podsticaji za pčelarsku proizvodnju–proširenje i unaprjeđenje proizvodnje:
-Subvencija za kupovinu opreme i repromaterijala u pčelarskoj proizvodnji
-Subevncija projektu „Žene u poljoprivredi“.
v. Podsticaji za kupovinu poljoprivredne mehanizacije:
– Subvenciju za kupovinu poljoprivredne priključne mehanizacije.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU
– da se poljoprivredna proizvodnja, za koju se dodjeljuje subvencija, nalazi isključivo na području opštine Kotor Varoš
-da je podnosilac zahtjeva za subvenciju poljoprivredne proizvodnje vlasnik ili ima ugovor o zakupu zemljišta
-da je poljoprivredni proizvođač sa mjestom prebivališta u opštini Kotor Varoš
-popunjen obrazac zahtjeva
-kopija CIPS-ove lične karte
-kopija tekućeg računa
-da je Udruženje registrovano na teritoriji opštine Kotor Varoš;

3. POSEBNI USLOVI ZA DODJELU SUBVENCIJA SU;
a. Za organizovani otkup:
– Kopije ugovora sa otkupljivačima

– Kopije otkupnih blokova sa količinama otkupljenog voća.
b. Za pčelarsku proizvodnju:
– Fiskalni račun o kupovini opreme,

– Fiskalni račun o kupovini repromaterijala satnih osnova,ramova i pogača, minimalno 1000 komada po stavci;
– Rješenje o registraciji Udruženja (za poljoprivredna Udruženja koja konkurišu);
– Izjava donatora o polaznicama pčelarstva u projektu „Žene u poljoprivredi“ (uključujući i tekućih računa istih)

v. Podsticaji za kupovinu poljoprivredne mehanizacije:
– Fiskalni račun kupovine priključne poljoprivredne mehanizacije na ime podnosioca zahtjeva, odnosno nosioca poljoprivrednog gazdinstva.

4 . ROKOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA JAVNI POZIV
Rok za prijavu na Javni poziv je 30 dana od dana objvljivanja

5. OCJENA PRIJAVE
Ocjenu prijava izvršiće Komisija, koja će utvrditi listu kandidata koji ispinjavaju sve navedene uslove, a obilaskom terena će se utvrditi opravdanost zahtjeva.Svi kandidati kojim po ovom Javnom pozivu budu dodijeljena finansijska sredstva, dobiće Odluku načelnika opštine o visini subvencije za ostvarenu proizvodnju.

6. MJESTO I NAČIN PODNOŠENjA ZAHTJEVA
Popunjena prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se lično ili putem pošte na adresu: Odjeljenju za privredu, opština Kotor Varoš,ulica Cara Dušana bb, 78220 Kotor Varoš.

7. OSTALE ODREDBE
Obrasci za prijavu na Javni poziv mogu se dobiti u Poljoprivredno savjetodavnoj službi opštine ili na web stranici opštine Kotor Varoš.
Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.
Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Poljoprivredno savjetodavnoj službi opštine Kotor Varoš ili na telefon 051/783-292.
Javni poziv biće objavljen na web stranici opštine Kotor Varoš, www.opstinakotorvaros.com, sredstvima Javnog informisanja, oglasnoj ploči opštine Kotor Varoš i svim mjesnim uredima.

Kotor Varoš, 19.09.2017. godine
Načelnik opštine
Zdenko Sakan

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…