Jednokratnu pomoć u protekloj godini zatražilo 337 kotorvarošana

Autor: Slaven Šubara / Datum: 25.03.2016. 13:56

Glavni cilјevi Centra za socijalni rad u ovoj godini su unapređenje materijalnih uslova rada Centra, unapređenje stručnog potencijala zaposlenih radnika kroz njihovo dalјe stručno usavršavanje, zatim unapređenje u oblasti zaštite žrtava nasilјa u porodici i postupanja u slučajevima nasilјa, bolјa saradnja sa predstavnicima mjesnih zajednica, organizacijama civilnog društva i udruženjima građana.

Centar za socijalni rad Kotor Varoš na kraju 2015. godine na svojoj evidenciji je imao 84 lica koja primaju stalnu novčanu pomoć i 282 lica koja primaju dodatak za pomoć i njegu drugog lica. Za 106 lica koji su korisnici nekog od prava iz socijalne zaštite Centar plaća zdravstveno osiguranje.

Prema riječima direktora JU „Centar za socijalni rad“ Dragana Pejakovića u toku protekle godine, Centru se za jednokratnu pomoć obratilo 337 lica po raznim osnovima, u pitanju su bolest , nezaposlenost, siromaštvo. Na evidenciji ove ustanove nalazi se i 39 djece sa poteškoćama u razvoju.

Glavni problem u radu Centra su neuslovne prostorije u kojima se radi.

„Centar je smješten u trošnoj baraci iza zgrade opštine Kotor Varoš, koja je izgrađena 70-ih godina prošlog vijeka i tada je planirana kao privremeni objekat. Upotrebna vrijednost zgrade je davno istekla, tako da sad imamo velike troškove održavanja. Pored toga nemamo dovolјan broj kancelarija za kvalitetan stručni rad sa strankama. Probleme u radu nam stvara razuđenost i konfiguracija terena opštine Kotor Varoš, tako da je pogotovo u zimskom periodu vrlo teško doći do svih naših korisnika ili lica kojima je potrebna pomoć.“, istakao je Pejaković.

U ustanovima socijalne zaštite izvan naše opštine nalazi se 19 lica, od toga 18 lica je smješteno u ustanovama u Republici Srpskoj, a 1 lice je smješteno u FBiH .

Kada se govori o slučajevima nasilјa u porodici u prošloj godini prijavlјena su 23 slučaja nasilјa u porodici.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…