Kotor Varoš u fazi sertifikacije opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem /BFC CEE/

Autor: Slaven Šubara / Datum: 12.03.2017. 19:41

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić ističe da se poboljšanjem konkurentnosti i unapređenjem poslovnog okruženja stvaraju preduslovi za veću atraktivnost Srpske za strana ulaganja. S ciljem poboljšanja konkurentnosti jedinica lokalne samouprave, Republika Srpska je pristupila Projektu sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem /BFC CEE/. Klokić precizira da su u Srpskoj taj sertifikat dobili - Prijedor /resertifikat/, Banjaluka, Bijeljina, Teslić i Mrkonjić Grad. On očekuje da će, s obzirom da se u različitim fazama sertifikacije nalazi još deset opština - Gradiška, Trebinje, Laktaši, Ugljevik, Doboj, Brod, Bileća, Kozarska Dubica, Novi Grad i Kotor Varoš - u ovoj godini biti povećam broj opština koje će dobiti taj sertifikat.

Ministarstvo i ovoj godini planira brojne aktivnosti na privlačenju stranih ulaganja u Srpsku, koje su u uskoj vezi sa opštim ciljevima Strategije podsticanja stranih ulaganja u Republiku Srpsku za period od 2016. do 2020. godine. 


 "Jedan od najznačajnijih programa, koji daju smjernice za smanjivanje barijera u poslovanju, jeste Program postinvesticione podrške investitorima. U ovoj godini u Program će biti uključene još tri opštine, tako da će obuhvatati 24 opštine u Republici Srpskoj", navodi Klokić. 
U 2017. godini planirano je usvajanje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima, koji bi trebalo da da značajan doprinos u privlačenju investitora. 

Klokić za Srnu napominje da se promocija privrednog ambijenta i potencijala Republike Srpske obavlja putem više kanala - stranim investitorima na raspolaganju portal "www.investsrpska.net", kao i da je u toku ažuriranje portala te prikupljanje investicionih projekata po opštinama i sektorima. 

Ovo ministarstvo je, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a uz podršku Grupacije Svjetske banke, počelo pripreme za izbor ciljanih investitora u NJemačkoj iz sektora voća i povrća. 

Republika Srpska tradicionalno ima razvijenu spoljnotrgovinsku razmjenu sa NJemačkom, a sektor voća i povrća, prema studiji Procjena konkurentnosti tri vrijednosna lanca u poljoprivredi Srpske, koju je uradila Grupacija Svjetske banke, ima najbolje komparativne i konkurentske prednosti. 

Klokić ukazuje da je neophodno uzeti u obzir i nepovoljne događaje na globalnom i regionalnom planu, koji značajno utiču na strane investitore prilikom donošenja odluke o investiranju. 

On navodi da će Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju učestvovati na više promotivnih događaja, samostalno ili u saradnji sa predstavništvima Srpske u inostranstvu. 

Svih osam predstavništava Republike Srpske u inostranstvu u prošloj godini maksimalno su bila angažovana za što bolje predstavljanje i pozicioniranje Srpske promovisanjem privrednih i prirodnih potencijala.. 

Predstavljena su i podsticanja ulaganja u privredu Srpske, realizacija brojnih aktivnosti usmjerenih na jačanje saradnje u oblasti nauke, prosvjete, kulture, jačanja veza sa dijasporom, te drugih vidova saradnje od interesa za Srpsku. 

U ovoj godini, napominje Klokić, biće nastavljeno jačanje i obezbjeđivanje razvoja institucionalne i svih drugih vidova saradnje sa regijama u zemljama njihovog sjedišta, a u cilju aktivnijeg učešća u regionalnim inicijativama i pronalaženja partnera za učešće u zajedničkim regionalnim projektima...

Republika Srpska ima predstavništva u Beogradu, Solunu, Moskvi, Beču, Jerusalimu, Vašingtonu, Štutgartu i Briselu. 

Uskoro stupa primjena adaptiranog Sprazuma o stabilizaciji i pridruživanju SSP/ BiH sa EU, a praćenje sprovođenja SSP-a na republičkom nivou vrši Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju. Klokić navodi da je ista situacija i kada je riječ o adaptaciji SSP-a. 

"Praćenje sprovođenja SSP-a odvija se i posredstvom sastanaka zajedničkih tijela EU i BiH, koja djeluju u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, te kroz redovne godišnje izvještaje Evropske komisije o BiH" - zaključuje u intervjuu Klokić.
 

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…