OŠ ”Petar Kočić” Šiprage: Konkurs za prijem dva nastavnika i jednog psihologa

Autor: Slaven Šubara / Datum: 13.10.2016. 09:10

Osnovna škola ”Petar Kočić” Šiprage raspisala je konkurs za prijem tri radnika:

1.NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE– jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme, pripravnik
2.NASTAVNIK ISLAMSKE VJERONAUKE, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme, na 25% radnog vremena
3.PSIHOLOG- jedan izvršilac na neodređeno vrijeme, na 35% radnog vremena, pripravnik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( ‘’Službeni glasnik RS’’ br. 74/08, 71/09,104/11i 33/14) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( ‘’Sl. glasnik RS’’ br. 77/09 i 86/10).
Prijem će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br.102/14).

Kandidati su dužni, uz potpisani prijavu, priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova:
1.uvjerenje o državljanstvu, i
2.izvod iz matične knjige rođenih
Kandidati, uz gore navedenu dokumentaciju, potrebno da dostave i dokumenta na osnovu kojih dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 102/14) i to:
1.ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.
2.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
3.uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
4.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kojem se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarenog kod tog poslodavca,
5.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Kandidat koji bude izabran naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje, a uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.

Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj kopiji i neće se vraćati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa ( koji su dostavili potpune i blagovremene prijave ) obaviće se dana 24.10.2016. godine u 11,00 časova u prostorijama Matične škole u Šipragama.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju i ako se ne pojave smatra se da su odustali od konkursa.

Prijave sa dokumentima dostaviti poštom na adresu: JU Osnovna škola „Petar Kočić“ Šiprage bb, 78224 Šiprage, ili predati neposredno kod sekretara škole.
Kontakt telefon: 051/765-92 i 051/765-024.
Nepotpune i neblagovremene prijeve neće se razmatrati.

Broj izvršilaca: 3

Datum isteka: 20.10.2016.

Datum objave: 12.10.2016.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…