Održana XXVI sjednica Opštinskog odbora Crvenog krsta Kotor Varoš

Autor: Slaven Šubara / Datum: 25.09.2018. 09:13

U zgradi Crvenog krsta, održana je XXVI sjednica Opštinskog odbora Crvenog krsta Kotor Varoš. Sjednicu je vodio i istom predsjedavao g. Vojislav Glavaš, predsjednik Crvenog krsta Kotor Varoš. Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sjednice, sekretar Brborović je podnio izvještaj o realizovanim aktivnostima Organizacije u posljednjem tromjesečju.

Rekao je da smo početkom jula organizovali ljetnu akciju DDK i prikupili 141dozu krvi, početkom avgusta organizovali Kamp VTE Crvenog krsta u Tovladiću u okviru programa priprema Organizacije za odgovor u kriznim situacijama, tokom avgusta realizovali projekat vrijedan 8000 KM koji se odnosio na nabavku i dostavu za 20 porodica sa četvoro i više djece neophodnih kućanskih aparata. (Projekat je finansiran od strane World Vision BiH i Opštine Kotor Varoš), obilježili Nedjelju TBC (14-21 septembar) itd.
Članovi odbora su izrazili zadovoljstvo postignutim rezulatima i ukupnim radom Crvenog krsta Kotor Varoš u prethodnom periodu. U drugom dijelu sjednice g. Mesud Imamović, predsjednik komisije za razvoj, kadrovska pitanja i priznanja je podnio izvještaj Komisije o sprovedenim izbornim aktivnostima u OOCK Kotor Varoš za novi saziv 2018 – 2020. kao i prijedlog članova Odbora, komisija te predsjednika, potpredsjednika, sekretara i člana u Skupštini CKRS.

 

Nakon kraće diskusije, usvojeni su prijedlozi Komisije za razvoj, kadrovska pitanja i priznanja Crvenog krsta Kotor Varoš za sastav rukovodećih organa i oblika organizovanja kotorvaroškog Crvenog krsta koji će Organizaciju voditi u period 2018 – 2020. Na kraju, dogovoreno je da će se Izborna sjednice Skupštine Crvenog krsta Kotor Varoš održati 12.10. 2018. godine.

Izvor: centarzakulturukv.com

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…