Opština Kotor Varoš učestvuje u projektu „Jačanje uloge Mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“

Autor: Slaven Šubara / Datum: 30.03.2016. 09:28

Od ukupno 84 jedinice lokalne samouprave, koje su ispunjavale uslove za prijavu na javni poziv, njih 63 su uzele učešće i predale aplikaciju. Po okončanju ovog procesa održan je projektni odbor za projekat „Jačanje uloge Mjesnih Zajednica u Bosni i Hercegovini“ i potvrđen je izbor slijedećih 13 JLS kao partnera u prvoj fazi projekta: Kotor Varoš, Bijelјina, Gračanica, Gradačac, Brčko distrikt, Gradiška, Klјuč, Laktaši, Petrovo, Sanski Most, Stari Grad Sara

U skladu sa javnim pozivom jedinicima lokalne samouprave (JLS) i mjesnim zajednicama za izražavanje interesa za učešće u projektu Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini, koji je zajednička inicijativa Vlade Švedske i Vlade Švicarske, UNDP je proveo proces evaluacija pristiglih prijava, odnosno odabira partnerskih JLS, kroz kompleksan i temelјit  niz koraka koji su uklјučivali digitalnu obradu svih pristiglih aplikacija, automatsko ocjenjivanje kao i komisijsku i terensku procjenu.

Početkom 2017. godine će biti izvršen dodatni izbor od najmanje 7 partnerskih JLS koje će činiti partnere u sklopu prve faze projekta koja traje do 2019. godine.

Projekat Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini je inicijativa koju finansiraju Vlada Švedske i Vlada Švicarske, a provodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom za lјudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije Bosne i Hercegovine, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština/općina i gradova.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…