Osnovna škola ”Petar Petrović Njegoš” Maslovare: Konkurs za prijem nastavnika profesora razredne nastave

Autor: Slaven Šubara / Datum: 16.02.2017. 11:15

Osnovna škola ”Petar Petrović Njegoš” Maslovare raspisala je konkurs za prijem nastavnika/profesora razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,a najdalje do 03.05.2017.godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedeno radno mjesto potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ 01/16) i članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ 74/08,71/09,104/11 i 33/14) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ 77/09, 86/10 i 25/14).
Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumima Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ 102/14), i na osnovu Odluke Ustavnog suda broj U-83/14, objavljen u „Službenom glasniku RS“ 18/16.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu,
uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje o neosuđivanju)
ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja Ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos,
uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,
uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa biće testirani u prostorijama škole u Maslovarama, dana 28.februara, 2017.godine, sa početkom u 09,00 časova, a nakon toga obaviće se intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“, a šalju se na adresu: JU Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš“ 78 223 Maslovare.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…