Plaćanje parkinga putem SMS poruke

Autor: Slaven Šubara / Datum: 30.04.2018. 08:22

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16), člana 2. Zakona o osnovama o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BIH“, broj: 6/06, 75/06,44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 i 89/17), člana 2. Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 63/11), člana 9. Zakona o komunalnoj policiji („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 28/13“) i člana 67. Statuta opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik opštine Kotor Varoš“, broj: 10/17) načelnik opštine donosi Pravilnik o uslovima, načinu korištenja, organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u gradskom području Kotor Varoš.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16), člana 2. Zakona o osnovama o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BIH“, broj: 6/06, 75/06,44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 i 89/17), člana 2. Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 63/11), člana 9. Zakona o komunalnoj policiji („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 28/13“) i člana 67. Statuta opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik opštine Kotor Varoš“, broj: 10/17) načelnik opštine donosi Pravilnik o uslovima, načinu korištenja, organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u gradskom području Kotor Varoš. Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi, način korištenja, organizacija i način naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području grada Kotor Varoš.

Naplata parkiranja na vremenski period vrši se na otvorenim parkiralištima:
– u ulici „Cara Dušana“, na lokaciji od objekta žitni magacin do zgrade Opštinske uprave,
– parkirni prostor iza zgrade lokalne uprave i objekta stare Škole,
– javna parkirna površina k.č.1518/1
– javno parkiralište ispred poslovnog objekta „Bagrem“
– javno prakiralište na lokalitetu između Vatrogasnog društva i KP „Bobas“ a.d. Kotor Varoš (k.č. 1305 i dio javne površine k.č. 1302/1),
– javno parkiralište ispred Policijske stanice Kotor Varoš,
– javno prakiralište ispred zgrade JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Kotor Varoš.

Naplata naknade za izvršeno parkiranje vrši se:
– slanjem SMS poruke na kratki broj mreže Mtel: 083-5110 za 1 sat parkiranja,
– slanjem SMS poruke na kratki broj mreže Mtel: 083-5111 za 1 dan parkiranja,
– kupovinom parking karte na prodajnim mjestima koja su vidno označena naljepnicom,
– kupovinom parking karte kod ovlaštenog lica za kontrolu naplate,
– kupovinim parking karte za duži vremenski period (mjesečna, godišnja,stanarska) u nadležnoj službi Opštine ili uplatom na žiro račun Banke uz obavezno dostavljanje uplatnice u Odsjek za inspekcijske poslove i komunalnu policiju radi evidentiranja iste.

Cijena parkiranja na parkiralištima iz prethodnog člana iznosi :
– u vremenu od 07.00 do 16.00 časova 0,50 KM za jedan čas parkiranja.
– cijena cjelodnevnog parkiranja iznosi 3,00 KM.
– cijena mjesečne parking karte za parkiranje vozila na javnom parkiralištu iza zgrade Opštinske uprave, javnog parkiralište kod Vatrogasnog društva i javnog prakirališta ispred JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ iznosi 10,00 KM, te se na drugim parkiraliština ne može koristiti.
– Cijena mjesečne karte za parkiranje, koja se može koristiti na svim parkinzima iznosi 50,00 KM.
– Cijena godišnje karte za parkiranje na svim parkiralištima 300,00 KM.
– Godišnja karta za parkiranje na rezervisanom parkiralištu iznosi 500,00 KM
– Godišnja i mjesečna karta važe samo za vozilo za koje je registarski broj naveden u izdatoj mjesečnoj odnosno godišnjoj karti.
– Pretplatne karte po cijeni od 10,00 KM mogu nabaviti sva pravna i fizička lica.

Detaljnije informacije o uslovima, načinu korištenja, organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u gradskom području Kotor Varoš možete pronaći na sajtu opštine u rubrici Službeni glasnici. (Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš broj 3-18)

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…