Prezentovani rezultati projekta “Omladinska ekološka inicijativa”

Autor: Slaven Šubara / Datum: 10.03.2016. 08:33

U zgradi Crvenog krsta Kotor Varoš su prezentovane realizovane aktivnosti u okviru projekta ”Omladinska ekološka inicijativa“, koji je finansiran od strane Evropske unije dijelom sredstava za predpristupnu pomoć (IPA) i sredstvima dobijenim od opštine Kotor Varoš.

Menadžer projekta Bojan Kerezović je istakao da je svrha projekta ostvarivanje vidljivog pomaka i izazivanje promjene u lokalnoj zajednici u smislu boljih odnosa građana prema životnoj sredini.

„Uspjeli smo u namjeri da volonterima Crvenog krsta i građanima pružimo priliku da putem aktivnog učenja i zajedničke prakse steknu i primijene brojne ekološke kompetencije i podignu nivo vlastite ekološke svijesti“, rekao je Kerezović.

U okviru panel diskusije, u kojoj su učestvovali predstavnici UNDP-a, opštine Kotor Varoš, KP „Bobas“, obrazovnih institucija, nevladinih udruženja i neformalnih grupa građana, definisane su ključne poteškoće u realizaciji mjera za zaštitu i očuvanje životne sredine i načini njihovog prevazilaženja.

Zajednički je zaključak da se počinioci prekršajnih djela u oblasti zagađenja životne sredine i odlaganja otpada moraju oštrije sankcionisati, te da se pojača nadzor i osvijetle lokacije u gradu gdje se stvaraju divlje deponije i gdje su uočeni primjeri maloljetničke delikvencije.
 

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…