Projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” u opštini Kotor Varoš

Autor: Slaven Šubara / Datum: 13.04.2016. 12:00

Predstavnici Razvojnog programa UN prezentovali su projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” u opštini Kotor Varoš, jednoj od 13 jedinica lokalne samouprave koja je izabrana na javnom pozivu.

Mjesne zajednice koje su odabrane za učešće u realizaciji projekta u opštini Kotor Varoš su: Kotor Varoš, Obodnik, Maslovare, Vrbanjci, Zabrđe i Grabovica.

Menadžer projekta Majda Ganibegović  izjavila je da će projekat   doprinijeti kvalitetnijem životu građana kroz unapređenje usluga na nivou mjesne zajednice, jačanje infrastrukture i veću inkluziju socijalnih kategorija stanovništva.

“Uspješan rad će podrazumijevati angažman svih nivoa vlasti koje građane, kao donosioce odluka, treba da slušaju”, naglasila je Ganibegovićeva.

Projekat je zajednička inicijativa vlada Švajcarske i Švedske, čija je vrijednost 14,5 miliona KM. U aktivnostima prve faze, koja će trajati do sredine 2019. godine, učestvovaće 120 mjesnih zajednica i 20 lokalnih zajednica u BiH, čime će uticati na poboljšanje kvaliteta života 300.000 ljudi.

Projekat provodi UNDP u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko distrikta i entitetskim savezima opština i gradova.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…