Promovisane knjige Ostoje Đukića i Slavena Kneževića

Autor: Slaven Šubara / Datum: 28.10.2017. 08:40

Knjige “Kako su srušili Jugoslaviju” mladog autora Slavena Kneževića i “Filosofska misao Kine od sinova neba do zmajeva našeg doba” prof. dr Ostoje Đukića iz Kotor Varoša promovisane su u kotorvaroškom Srednjoškolskom centru “Nikola Tesla”.

Djelo, autora Slavena Kneževića „Kako su srušili Jugoslaviju:  Od 14-og kongresa SKJ do proglašenja nezavisnosti Kosova“,prikazuje  hronološki i isorijski izuzetno komplikovanu genezu političkih događaja koji su rezultirali dezintegracijom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

„Ovim djelom pokušavam čitaocima dati decidna objašnjenja i obrazloženja za ekonomske, političke i vojne događaje koji su obilježili početak jugoslovenske krize, internacionalizaciju sukoba, secesiju republika te stvaranje paradržavnih struktura u jugoslovenskim republikama u XXI vijeku uz sasvim relevantne dokaze koji su priloženi u formi dokumenata. U ovoj knjizi su takođe sadržane i rekonstrukcije mnogih događaja obavijenih velom misterije sve do danas“, rekao je Slaven Knežević.

Monografska studija autora prof. dr Ostoje Đukića naslovljena „Filosofska misao Kine od sinova neba do zmajeva našeg doba, obuhvata 1616 stranica i međusobno povezana 56 poglavlja, pri čemu svako poglavlje počinje izrekom, odlomkom pjesme pa i samom pjesmom.

„U ovoj knjizi nalazi se  različita izvorna građa: izreke, pjesme, putopisi, kineski jezik, biografija značajnih drevnih i savremenih autora, originalni naučni radovi i kratak rječnik osnovnih termina. Glavna namjera im je omogućiti svestranije razumijevanje nastanka, razvoja i tumačenja kineske filozofije“, izjavio je autor ove knjige, Ostoja Đukić.

Ova djela su kotorvaroškoj publici osim samih autora spribližili prof. dr Ljuban Bajić, prof. dr Pejo Đurašinović i mr Momčilo Spasojević.

Organizator veoma posjećene promocije bila je Narodna biblioteka Kotor Varoš

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…