SC ”Nikola Tesla”: Konkurs za prijem profesora mašinske grupe predmeta

Autor: Slaven Šubara / Datum: 07.04.2016. 08:27

Predviđena je puna norma do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom u struci.Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „ Glas Srpske „

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji, osim (opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , Pravilnikom ovrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju ( ovjerene kopije ),kao i kontakt telefon,  kojim se dokazuju:
Opšti usliovi i to:
-Da je državljaniun RS i Bosne i Hercegovine a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-Da je punoljetan a to se dokazuje Izvodom  iz Matične knjige rođenih  ili ovjerena kopija lične karte,
-Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja dijeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ( Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa ).
Posebni uslovi i to:
-Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena  tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolse ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
- Uvjerenje  izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodsavca  i kopiju radne knjižice. Uvjerenje treba da sadrži; vrstu posla,stepen i vrstu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla zaključno sa danom izdavanja uvjerenja. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno.
- -Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog boaca,
- Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
—Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

Interviju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, u utorak ( 19.04.2016. godine u 14,00 časova ). Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i interviju a ako se ne pojave na testiranju i interviju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumentata i te kopije neće biti vraćene.Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane te će ista biti odbačena.

Konkurs ostaje otvoren  8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „ Glas Srpske „. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu „ JU „ Nikola Tesla „ Kotor Varoš.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…