Sporazum o poštovanju etičkog kodeksa za političke kandidate na lokalnim izborima 2016. godine

Autor: Slaven Šubara / Datum: 16.09.2016. 19:23

Političke partije imaju za cilj politički, ekonomski, socijalni i kulturni razvoj naše opštine i vjeruju da se ovi zajednički ciljevi mogu najbolje postići kroz slobodan i otvoren demokratski proces zasnovan na slobodnim, pravednim i transparentnim izborima. Potpisivanjem ovog sporazuma slažemo se da u ime naših partija, aktivista i kandidata sprovedemo izborne kampanje u uslovima demokratske tolerancije u kojima će se političke aktivnosti održavane tokom izbornog perioda biti u skladu sa važećim zakonima, sa poštovanjem prema aktivistima i kandidatima oponenata, bez straha od nasilnog ubjeđivanja i maltretiranja i uvijek poštujući birače naše opštine kao najznačajnije učesnike u demokratskom procesu.

1. Pridržavati se svih zakona i standarda koji regulišu izborni proces; (zakonitosti)
2. Poštovati pravo birača da slobodno glasaju u skladu sa svojim uvjerenjima i uzdržavati se od upotrebe bilo kakvog pritiska koji mogu da utiču na izbor birača; (pravo na slobodu glasa)
3. Koristiti činjenične dokaze u prilog svojim argumentima i uzdržavati se od klevetanja drugih kandidata ili korištenja informacija koja se tiču privatnog ili porodičnog života drugih kandidata; (poštenje, pravednost i poštovanje drugih kandidata)
4. Izbjegavati iskorištavanje svog položaja u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru kako bi se vršio pritisak na birače ili ilegalno koristila sredstva za podršku svoje kampanje; (pravednost, jednakost u postupanju)
5. Izbjegavati korištenje retorike mržnje ili predrasuda na osnovu rase, pola, vjere, nacionalnosti ili političkih uvjerenja; ( poštenje, poštovanje prema drugima)
6. Pobrinuti se da sve aktivnosti kandidata tokom kampanje kao i njihovih pristalica / članova stranke slijede ove principe i osuditi sve poteze tokom kampanje koji krše ova načela. (odgovornost)

Apelujemo na sve političke subjekte na području opštine Kotor Varoš koji će uzeti učešće na predstojećim Lokalnim izborima 2016. godine da tekst ovog Sporazuma objave na svojim veb stranicama.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…