Spriječena izgradanja benzinske pumpe u blizini škole

Autor: Slaven Šubara / Datum: 25.12.2018. 08:32

Republička urbanističko-građevinska inspekcija potvrdila je stavove Skupštine opštine Kotor Varoš u vezi sa izdavanjem lokacijskih uslova za rekonstrukciju poslovnog objekta koja podrazumijeva i dogradnju benzinske stanice i rekonstrukciju pomoćnog objekta u svrhu promjene namjene u autopraonicu u Kotor Varošu čiji je investitor „Nešković osiguranje“ iz Bijeljine. Skupština opštine Kotor Varoš je 22. novembra dala negativno mišljenje o mogućnostima dogradnje benzinske stanice i autopraonice u neposrednoj blizini Osnovne škole „Sveti Sava“, što znači da ne postoji saglasnost jedinice lokalne samouprave za pomenutu investiciju. Takođe, negativno mišljenje o ovom pitanju dalo je i rukovodstvo Osnovne škole „Sveti Sava“, vodeći računa o bezbjednosti djece koja pohađaju najveću osnovnu školu na teritoriji Republike Srpske.

Inspekcija je poslije obavljene kontrole izdala rješenje kojim je „Nešković osiguranju“ naređeno da u određenom roku otkloni nepravilnosti u lokacijskim uslovima, a ukoliko to nije moguće ili da ih proglasi nevažećim. Investitoru je naređeno da obezbijedi saglasnost jedinice lokalne samouprave, uskladi lokacijske uslove sa važećim Urbanističkim planom opštine Kotor Varoš i obezbijedi mišljenja, odnosno saglasnosti vlasnika susjednih parcela.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…