Srednjoškolskom centru “Nikola Tesla” potrebni profesori mašinske grupe predmeta i muzičke kulture

Autor: Slaven Šubara / Datum: 18.01.2017. 11:19

Srednjoškolskom centru “Nikola Tesla” potrebni profesori mašinske grupe predmeta i muzičke kulture

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Profesor mašinske grupe predmeta, puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja a najduže do 30.6.2017. godine, sa radnim iskustvom
Profesor mašinske grupe predmeta, puna norma na određeno vrijeme do 30.6.2017. sa radnim iskustvom
Profesor muzičke kulture, 2 časa do 30.6.2017. sa radnim iskustvom

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji (osim opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi) ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije), kao i kontakt telefon, kojim se dokazuju:

Opšti uslovi i to:

– da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

– da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz Matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

– da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu.

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine

ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem).

Posebni uslovi i to:

– Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za kandidate za koje se traži radno iskustvo.

– uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

– uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca i kopiju radne knjižice. Uvjerenje treba da sadrži: vrstu posla, stepen i vrstu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla zaključno sa danom izdavanja uvjerenja. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno (za kandidate sa radnim iskustvom)

– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole, u utorak, 31.1.2017. godine, u 13 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane te će biti odbačene.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu JU “Nikola Tesla” Kotor Varoš.

Adresa: Nikole Tesle bb 
78 220 Kotor Varoš 
Telefon: 051/ 782 037 

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…