Stara austrougarska škola zaštitni znak Kotor Varoša

Autor: Slaven Šubara / Datum: 26.08.2016. 09:14

Objekat Narodne osnovne škole u Kotor Varošu, klasičan je primjer austrougarske arhitekture, sa stilskim odlikama neorenesanse, projektovan u Građevinskom odjeljenju Zemaljske vlade 1897. godine, a izgrađen u periodu do 1902. godine.

Zgrada se odlikuje masivnim sklopom sa kamenim temeljima i zidovima od opeke, simetrične dispozicije. Ovo je jedna od prvih škola u nekadašnjem kotorvaroškom srezu. Do sredine 80-tih godina XX vijeka, korištena je za nastavu i imala je veliku kulturno-istorijsku vrijednost. Dala je veliki vaspitno-obrazovni doprinos u otklanjanju nepismenosti. Izgradnju škole je radilo građevinsko preduzeće Mate i Jakova Blažića, nadzor je vršio Josip Blaženković. Podaci do kojih smo došli kažu da je vrijednost radova iznosila 22 300 kruna što je ekvivalentno danas 550 000 KM.

Objekat nema status zaštićenog kulturnog dobra ali je podnesena peticija za uvrštenje na Listu nacionalnih spomenika 2010. Godine.

Ovaj objekat je danas u veoma lošem stanju i nije u upotrebi. Prije nekoliko godina objekat je zahvatio I požar što je nanijelo još veću štetu. Instalacije su dotrajale i uništene, stolarija iako zamijenjena veoma je loša i nekvalitetna. Objekat se jedno vrijeme koristio za kolektivni smještaj.

Objekat Narodne osnovne škole nalazi se u samom centru grada, neposredno uz magistralni put Banja Luka-Kotor Varoš-Teslić, udaljen 200 metara od sadašnje zgrade opštine Kotor Varoš i hotela Sv. Petar. U blizini objekta sa jedne strane protiče rijeka Vrbanja a sa druge strane nalaze se južne padine brda Rujika.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…