Usvojen rebalans budžeta u iznosu od 14.063.000 KM

Autor: Slaven Šubara / Datum: 13.12.2018. 13:02

dbornici Skupštine opštine Kotor Varoš usvojili su na današnjoj sjednici rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 14.063.000 KM, što je za 67 odsto više od prvobitnog budžeta od 8,4 miliona KM.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je rekao da je rebalans budžeta
predložen zbog povećanja prihoda po osnovu zaduženja opštine Kotor Varoš putem
druge emisije obveznica u iznosu od pet miliona KM, ali i zbog povećanja prihoda po
osnovu realizacije projekata asfaltiranja puta u Novom Selu u dužini od 600 metara
i izgradnje obaloutvrde na gradskom kupalištu.
"Riječ je o projektima koje zajednički realizujemo sa Ministarstvom za izbjeglice i
raseljena lica Republike Srpske i sa Javnim preduzećem `Vode Srpske`", istakao je
Sakan.
Odbornici lokalnog parlamenta su usvojili i prijedlog budžeta za 2019. godinu u
iznosu od 8.600.000 KM.
Potpredsjednik SO Kotor Varoš Radenko Čupić je budžet za narednu godinu ocijenio
razvojnim i dodao da će biti znatno više sredstava za investicije nego u prethodne
dvije godine.
Usvojen je program o izmjenama i dopuni programa utroška namjenskih sredstava
Vatrogasnog društva za 2018. godinu i izvještaj o radu Komunalnog preduzeća /KP/
"Bobas" za 2017. godinu.
Direktor KP "Bobas" Slobodan Jurić je istakao da je po dolasku u ovo preduzeće
zatekao deficit u iznosu od 220.000 KM, a da će na kraju tekuće godine stanje na
računu biti pozitivno.
"Uspjeli smo izravnati prihode i rashode, dug prema preduzeću `Depot` je značajno
smanjen, snabdijevanje vodom je uredno, a za narednu godinu planiramo izgradnju
nove hlorne stanice", naglasio je Jurić.
Odbornici su usvojili Akcioni plan energetske efikasnosti opštine za period
2018-2020. godine i informaciju o ostvarenim investicijama u prošloj godini.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…