Usvojena odluka o kreditnom zaduženju

Autor: Slaven Šubara / Datum: 18.06.2018. 15:40

Skupština opštine Kotor Varoš usvojila je danas odluku o kreditnom zaduženju opštine od 5.000.000 KM.

Načelnik Kotor Varoša Zdenko Sakan rekao je da kredit ne predstavlja u cijelosti novo zaduženje, navodeći da će 2.338.000 KM biti utrošeno na vraćanje ranijeg kredita podignutog 2010. godine.

“Preostali dio sredstava u iznosu od 2.662.000 KM utrošićemo na finansiranje kapitalne investicije – izgradnju zgrade lokalne uprave“, istakao je Sakan i dodao da je rok otplate kredita deset godina uz grejs period od tri godine i kamatnu stopu 4,4 odsto.

Odbornici lokalnog parlamenta su usvojili odluku o sanaciji i modernizaciji dionice puta Zabrđe – Novo Selo i asfaltiranju dionice puta prema groblju u naselju Dabovci, kao i Odluku o sanaciji pješačke staze i fekalne kanalizacije na dionici Gradski trg – Kotor.

Na današnjoj sjednici usvojeni su Programi rada Turističke organizacije opštine Kotor Varoš i Agencije za lokalni ekonomski razvoj i Odluke o pristupanju izrade Ragulacionih planova “Bregovi 1” i “Bregovi 2” i izradi izmjene Regulacionih planova “Kamena kuća” i “Sportek”.

Skupština je usvojila konsolidovani izvještaje o izvršenju budžeta opštine Kotor Varoš za period 01.01. – 31.12.2017. godine, realizaciji Plana implementacije strategije razvoja i kapitalnih investicija opštine Kotor Varoš za prošlu godinu.

Za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu ponovo je na 90 dana imenovan Srđan Ćorić.
Jednoglasno su usvojeni izvještaji o radu Vatrogasnog društva, Centra za kulturu, sport i informisanje, Centra za socijalni rad i Doma zdravlja “Sveti Pantelejmon” sa finasijskim pokazateljima.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…