Usvojeni planovi zaštite od elemntarnih nepogoda

Autor: Slaven Šubara / Datum: 23.03.2017. 13:25

Opštinski štab za vanredne situacije usvojio je planove zaštite od elementarnih nepogoda.

Na sjednici su, osim plana rada štaba u ovoj godini, razmatrani i planovi koji obuhvataju pripremu i sprovođenje mjera zaštite od poplava i požara za 2017. godinu, kao i plan zaštite od zemljotresa za period 2016-2019. godina.

Jedan od zaključaka je da je, kada je riječ o procjeni rizika od zemljotresa, potrebno uzeti u obzir veliki broj klizišta na području opštine koja su se pojavila nakon majskih poplava 2014. godine.

Prema procjeni ugroženosti od bujica, opština Kotor Varoš nije svrstana u područja koja su najčešće izložena poplavama i njenim štetnim posljedicama.

Na sastanku je zaključeno da se posljedice požara teško mogu predvidjeti, ali se mogu provesti preventivne mjere zaštite, da se posljedice umanje.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…