Za sanaciju lokalnih puteva 350 000 KM

Autor: Slaven Šubara / Datum: 17.04.2018. 08:07

– Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan obišao je danas više lokacija na kojima su u toku radovi na modernizaciji i sanaciji lokalnih puteva.

Radovi teku predviđenom dinamikom i ubrzo će biti asfaltiran put u naselјu Baština u dužini od 200 metara, lokalni put Raštani – Bojići u dužini od 185 metara, kao i put prema groblјu u Raštanima u mjesnoj zajednici Maslovare.

Takođe, u toku su radovi na modernizaciji puta u Savićima i u mjesnoj zajednici Vagani prema Zaselјu. 

„Shodno planu utroška za realizaciju infrastrukturnih projekata planirano je da na području opštine ove godine bude asfaltirano 2 kilometra i 700 metara lokalnih puteva“, istakao je Sakan.

Sredstva za ovu namjenu su obezbijeđena od naknade za korištenje šuma i šumskog zemlјišta za razvoj nerazvijenih dijelova opštine sa kojih potiču prodati šumski drvni sortimenti u iznosu 350.000 KM.

Opština Kotor Varoš će u 2018. godini na 13 lokacija izvršiti modernizaciju i sanaciju lokalnih puteva.

 

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…