Završena druga redovna sjednica SO Kotor Varoš

Autor: Slaven Šubara / Datum: 07.04.2017. 15:27

U sali SO Kotor Varoš danas je održana druga redovna sjednica Skupštine opštine Kotor Varoš, kojoj su prisustvovala 22 odbornika. Nakon usvojenog Dnevnog reda sa izmjenama, odbornici su usvojili Program rada Javnih ustanova Centra za kulturu, sport i informisanje i Centra za socijalni rad Kotor Varoš za ovu godinu.

Na ovoj sjednici usvojen je i Program čišćenja i održavanja javnih asfaltnih i zelenih površina na području grada kao i Program čišćenja i održavanja javnih površina sa područja MZ za ovu godinu. Ovi Programi su usvojeni s ciljem određivanja prioriteta i poboljšanja kvaliteta održavanja čistoće na javnim površinama.
Usvojen je i Program utroška sredstava od koncesione naknade za 2017. godinu u iznosu od 11.000,00 KM, a ova novčana sredstva utrošiće se u skladu sa prioritetnim potrebama, 8.000,00 KM za izgradnju infrastrukture na području opštine i 3.000,00 KM za zaštitu životne sredine.
Odbornici su usvojili Odluku o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine mjesečne naknade za rad članova upravnih i nadzornih odbora u ustanovama i preduzećima čiji je osnivač SO Kotor Varoš.

Odluku o visini mjesečne naknade za rad članova upravnih i nadzornih odbora u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština donijeće ustanove i javna preduzeća u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Donesena je i Odluka o davanju na korištenje prostorija ambulante u MZ Grabovica, kojom se ove prostorije daju na korištenje Savjetu MZ Grabovica i mjesnoj kancelariji Odjeljenja za opštu upravu opštine Kotor Varoš.

Na današnjem skupštinskom zasijedanja odbornici su usvojili i Rješenja o razrješenju i imenovanju vršilaca dužnosti Upravnog odbora u Javnim ustanovama: „Centar za kulturu, sport i informisanje“, Dječiji vrtić „Larisa Šugić“, Dom zdravlja „Sveti Pantelejmon“ i Centar za socijalni rad Kotor Varoš.

Usvojeno je i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za nagrade i priznanje, ali i Rješenje o razrješenju i imenovanju prvostepene stručne komisije za utvrđivanje sposobnosti i funkcionalnog stanja lica u postupku ostvarivanja prava i usluga iz socijalne zaštite.

Danas je doneseno i Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Vatrogasnog društva Kotor Varoš.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…